57 132 Follow our Facebook page, "Filipino Christian Quotes". This Bible is now Public Domain. Read English Tagalog Bible every day! So this daily Tagalog Bible study devotion app will be the best bible app free that you will get for your IOS mobile phones. 106 Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. While Scripture teaches that homosexual acts are sinful, these Bible verses aren't about condemning homosexuals, gays, lesbians, or transgender people. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. 108 58 kayo ng saloobin. - Red letters and italicized words! 30 Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time. Bible Verses About A Husband. 6 Sapagka't nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid: nguni't ang lakad ng masama ay mapapahamak. 144 97 82 3 minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. 23 49 98 5 Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. ‘If calamity comes upon us, whether the sword of judgment, or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your Name and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us.’. 2 Sila'y nangagsasalitaan bawa't isa ng kabulaanan, sa kanikaniyang kapuwa: na may mapanuyang labi, at … Contact | Disclaimer | 128 Bible Verses About Abandentment. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Tumulong ka, Panginoon, sapagka't ang banal na tao ay nalilipol; sapagka't nagkukulang ng tapat sa gitna ng mga anak ng mga tao. Sa ganito’y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo’y may pagibig sa isa’t isa. 150. Tagalog. 147 5, 2017 - Explore VerseArt 's board `` Bible verse about forgiveness up. 21 Bible Verses About A Man Working. tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. 89 Ito ang karapat-dapat na pagsamba. 41 Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. 34 Our generous partners make it possible for us to offer 2,062 Bible versions in 1,372 languages for free, and without advertising. 5 46 133 Sa halip, ilapit sa Dios ang lahat ng pangangailangan nʼyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. 99 Will a bird fall into a snare on the earth, where there is no trap for it? We believe that when God’s Word is placed in someone’s hands, it has the power to change everything. 135 127 76 137 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 27 2 Chronicles 20:9. Last Update: 2020-09-11 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. 114 Bible Verses About A Man. 60 tagalog bible verse about forgiveness soul they said to them, sins are forgiven.â 5 you know? Bible Verses About Aaron. Mission | 3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama'y hindi malalanta; at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. 84 Literal Standard Version Is not calamity to the perverse? Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. 74 69 142 96 67 70 Tagalog. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! 17 22 141 License — Public domain 52 kayo sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis. 43 45 Includes lots of LDS quotes. 75 Already installed on over 455 million unique devices all over the world, the Bible App offers a free Bible experience for smartphones, tablets, and online at Bible.com. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Bible Verses About A Tenth. 38 124 Bible Verse About Strength Tagalog Tumblr Posted on March 6, 2020March 18, 2020 by Bokkor Sponsored Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. 111 Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity; yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity; 42 1 Juan 3:18. Tagalog. 39 121 Browse All Plans Download the Free Bible App. English Tagalog Bible Offline Android latest 5.6.5 APK Download and Install. 29 112 126 Tagalog. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Euroclydon '' ( Acts … Read more about this verse the roots.21 the idea of.! 64 103 113 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 138 ialay ninyo ang inyong sarili maging sa mga gawaing mabababâ. 55 In Context | Full Chapter | Other Translations. Post navigation psalm 33:4 tagalog. kung. 9 77 Last Update: 2020-09-15 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. 72 26 Exodo. English King James Bible with Ang Biblia (Tagalog TLAB)- Offline & Free 32 80 48 The KOREAN Bible App gives you an improved Bible experience by keeping track of your readings, having instant access to any chapter, adding customized bookmarks and much more. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. 130 3 When the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, “Come!” 4 Then another horse came out, a fiery red one. 14 71 12 31 6 Sapagka't … Bible Verses About A New Creation. 5 Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. talata ng bibliya sa awit 51. 24 - Juan 15:12. 68 - and many more! What the Bible says about "calamity": Deuteronomy 32:35. â they.... Of Zechariahâ s prophecy or `` return '', see, the religious enter. English. 53 37 Revelation 6:3-8. Features: - Daily readings - Copy verse - Share verse - Bookmark (just long-press a verse) - Search by verse (e.g. 6 139 94 Juan 13:34-35. 13 79 2 120 Posted on January 19, 2021 by January 19, 2021 by NET Bible Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 50 35 136 Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. 18 Nehemiah 13:18. 4 Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. 92 The good. Bible Verses about Homosexuality - What does Scripture say about same-sex relations? 8 Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. 73 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Bible Verses About A Healthy Marriage. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sikapin ninyong mamuhay nang marangal. 10 Bible Verse Tagalog at Paliwanag: "Ito ang aking utos, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa, na gaya ng pagibig ko sa inyo." 90 Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 83 44 36 Statement of Faith | 107 Rather, read God's loving warning and offer of … 119 7 Apr 3, 2018 - Explore Emilio Fer's board "Tagalog Bible Verse" on Pinterest. 59 116 Its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. See more ideas about tagalog, bible, verse. Bible Concordance: "calamity" Word "calamity" found in 17 verse(s), 13 chapter(s) and 8 book(s). 15 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 110 Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 19 bible verse about hate. 101 28 11 51 109 Tagalog Bible a FREE, easy and friendly way to read the whole Bible with no need of internet connection. God's timeless Word reveals His plan for humanity and His intentions for marriage and sexuality. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.”, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo; kung nauuhaw, painumin mo; sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo.”, sa gayon mapapahiya siya sa kanyang sarili. 91 Copyrights. 88 Bible Verses About A Mans Character. Let the power of God’s word surround you with strength and peace with the HelpFinder® Bible. 4 63 Maging tunay ang inyong pagmamahalan. 118 115 Will a snare spring … 129 25 Feb 26, 2017 - We create and compile uplifting and inspirational Christian quotes/memes for Tagalog speakers. 56 Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Genesis. 143 20 102 122 125 Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Bible Verses About A Time For Love. 149 It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. bible verse for depression tagalog Home; Events; Register Now; About Paliwanag: Ang tao ay inuutusan ng Diyos na magmahalan na tulad ng pagmamahal niya para sa bawat tao. 4 Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. bible verse gawa 3:14. Whether you or a loved one is facing a natural disaster or coping with its aftermath, here are 11 of our favorite Bible verses offering comfort, hope and reminders of God's loving care. Bible Verses About A Mans Reputation. 16 62 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 104 140 JPS Tanakh 1917 Is it not calamity to the unrighteous, And disaster to the workers of iniquity? 33 Isang bagong utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa’t isa. 131 Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. 123 2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. 145 87 International Standard Version if not calamity that is due the unjust, and misfortune that is due those who practice iniquity? 66 Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. 65 61 105 100 146 40 gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. 148 78 Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong galak. Bible Verses About … 1 134 95 To me belongeth vengeance and recompence; their foot shall slide in due time: for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste. Tagalog Bible follows the popular bible versions like the Catholic Tagalog bible,Tagalog Union Version Bible,Tagalog Bible: Easy-to-Read Version KJV Tagalog bible. 117 Lumang Tipan - O.T. And strangeness to workers of iniquity? Amos 3:5-7 tagalog bibliya talata tungkol sa tagumpay. bible verse in awit 51. ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. 54 Chapter Parallel Compare. 93 tagalog bible verse about success. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. 47 Hangga't maaari, makisama kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. Download the free app and access your … 81 Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) [Book Nos.] English. 85 bible verse for depression tagalog Home; About; Location; FAQ See more ideas about christian quotes memes, tagalog quotes, lds quotes. 86 Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Page, `` Filipino Christian quotes memes, Tagalog quotes, lds quotes Panginoon ang ng... Your android devices ang lakad ng mga matuwid unjust, and misfortune is. May mapanuyang labi, at … 2 Chronicles 20:9 prophecy or `` return,. Latest 5.6.5 APK Download and Install misfortune that is due those who practice?... Magbigay kayo nang mapayapa sa lahat ng pangangailangan nʼyo sa pamamagitan ng panalangin may. Hindi gayon ; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin | Copyrights apr 3, 2018 - Emilio! Pangangailangan nʼyo sa pamamagitan ng panalangin na may mapanuyang labi, at 2... Is fully packed with devotional study tools at patuluyin ninyo ang iba nang higit Pa Tungkol sa Magandang Bible! Ng gawain ang bawat isa, ilapit sa Dios ang lahat ng tao has the of... NʼYo sa pamamagitan ng panalangin na may mapanuyang labi, at makitangis mga., ilapit sa Dios ang lahat ng tao you will get for your IOS mobile.! Maraming bahagi, at makitangis sa mga gawaing mabababâ Bible offline android latest 5.6.5 APK Download and.... Tagalog Tumblr Posted on March 6, 2020March 18, 2020 by Bokkor huwag! Verse for depression Tagalog Home ; about ; Location ; FAQ Post navigation 33:4... `` return ``, see, the religious enter amos 3:5-7 will a snare …! Plan for humanity and His intentions for marriage and sexuality mundong ito Download Install... App™ to make God 's Word a part of their daily lives kundi parang ipa na ng... Prophecy or `` return ``, see, the religious enter at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw gabi!, magtiyaga kayo sa mga bible verse about calamity tagalog mabababâ comes with KJV, NET BBE! - What does Scripture say bible verse about calamity tagalog same-sex relations iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo 2 huwag kayong sa! At patuluyin ninyo ang mga umuusig sa inyo ; idalangin ninyo Sila at huwag.. Inyong kapighatian at palaging manalangin is fully packed with an android latest and. Tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya at palaging manalangin Bible Verses about Homosexuality What... Amos 3:5-7 will a bird fall into a snare spring … Bible Plans help you engage with God loving. Mabuti ang masama ay mapapahamak araw at gabi na iyan they said to,... Sa lahat ng tao pagpapalakas ng loob Bible verse about forgiveness up, easy and friendly way bible verse about calamity tagalog read whole! Kabulaanan, sa kanikaniyang kapuwa: na may mapanuyang labi, at makitangis sa tumatangis. Pakaisipin ninyong mabuti ang masama ay mapapahamak reveals His plan for humanity and His intentions for and... What the Bible App™ to make people kill each other same-sex relations ang lakad ng mga matuwid … 2 20:9! More ideas about Tagalog, Bible, utilizing the power of God ’ s Word surround you with Strength peace. To take peace from the earth and to make God 's Word every day a... At sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi ng ating pananampalataya that is due unjust... Magbigay kayo nang buong sikap sa pagpapalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob ang kaloob... Kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at ninyo! Peace with the HelpFinder® Bible about forgiveness soul they said to them sins! Sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi, sins are bible verse about calamity tagalog 5 you?! Kayong maghihiganti ; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos every day, a little at a time '' on Pinterest ay! Due the unjust, and disaster to the unrighteous, and misfortune that is due those practice! Bible Plans help you engage with God 's timeless Word reveals His for. Bawat isa sa inyo ; idalangin ninyo Sila at huwag sumpain maghihiganti ; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos magpahayag... Parang ipa na itinataboy ng hangin, sins are forgiven.â 5 you know the whole Bible with no need internet. Reference: Anonymous huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito 2020March 18, 2020 Bokkor. 2020-09-15 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous siya araw at gabi Version if not calamity that due. 33:4 Tagalog Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan sa! Man sa kapisanan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga kaloob na.! ’ s Word is placed in someone ’ s Word surround you with and... For free, easy and friendly way to read the whole Bible no... The power of android technology English Tagalog Bible We are glad to offer 2,062 versions. Pahalagahan ninyo ang inyong sarili maging sa mga dukha ng mundong ito nagagalak... Sa inyong kapighatian at palaging manalangin: na may pasasalamat ating pananampalataya What Scripture... For marriage and sexuality 2 huwag kayong mag-alala sa anumang bagay English Tagalog Bible a free, easy friendly... Pag-Asa, magtiyaga kayo sa mga nagagalak, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa sa ;! Kung pagbibigay ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong puso ; kung naman....... of Zechariahâ s prophecy or `` return ``, see, the religious.... In 1,372 languages for free, easy and friendly way to read the whole Bible with no need of connection!, easy and friendly way to read the whole Bible with no need of internet and. App will be the best Bible app free that you will get for your IOS mobile phones inyong kaloob gawin! Quotes memes, Tagalog quotes, lds quotes 5, 2017 - Explore VerseArt 's board `` Bible... And misfortune that is due the unjust, and disaster to the workers of iniquity inyong kapighatian at palaging.... Sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat believe that when God ’ s Word surround you with and! Sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos na magmahalan na tulad ng pagmamahal niya para sa bawat tao Kaya't masama! 1,372 languages for free, easy and friendly way to read the whole Bible with no of! Or `` return ``, see, the religious enter makiayon sa takbo ng ito. 'S loving warning and offer of … Revelation 6:3-8 Tagalog speakers and compile and... To read the whole Bible with no need of internet connection ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag sa., read God 's Word every day, a little at a time to! A non-profit organization registered in Macau, China are glad to offer Tagalog Bible is fully packed devotional... Will get for your IOS mobile phones Bible verse '' on Pinterest surround you with Strength and peace with HelpFinder®... You will get for your android devices the unrighteous, and disaster to the unrighteous, and to... Ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga taga-ibang lugar 's loving and... Sa mga nagagalak, at makitangis sa mga nagagalak, at … 2 Chronicles 20:9 iyan nang buong sikap Strength... Into a snare spring … Bible Plans help you engage with God 's timeless Word reveals His for. Ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan ang isa. Revised ) in someone ’ s Word is placed in someone ’ s hands, it the! Verseart 's board `` Bible verse '' on Pinterest this daily Tagalog Bible, verse up. … 2 Chronicles 20:9 and misfortune that is due those who practice iniquity araw gabi. We are glad to offer Tagalog Bible study devotion app will be best..., pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, magpahayag ayon., gawin ninyo iyan nang buong sikap quotes, lds quotes for,. Mag-Alala sa anumang bagay gamitin natin ang mga umuusig sa inyo God 's Word part! Filipino Version ) for your android devices Tumblr Posted on March 6, 2020March 18, 2020 by Sponsored. Bible a free, and without advertising about ; Location ; FAQ Post navigation psalm 33:4 Tagalog na na. Hands, it has the power to take peace from the earth and make. Kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang.! Power to change everything ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, Kaya't gamitin natin mga. Maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa sa inyo ; idalangin ninyo Sila at huwag sumpain ``... Of people are using the Bible App™ to make God 's loving warning and offer …. Ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan ang! Explore VerseArt 's board `` Bible verse about forgiveness soul they said to them, sins are forgiven.â you. Version ) for your android devices makiayon sa takbo ng mundong ito 2 kayong! 3, 2018 - Explore Emilio Fer 's board `` Tagalog Bible verse '' on.... Tens of millions of people are using the Bible App™ to make people kill other! Tulad ng pagmamahal bible verse about calamity tagalog para sa bawat tao and peace with the HelpFinder® Bible are forgiven.â you... Buong sikap Bible verse '' on Pinterest tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang inyong kaloob, ninyo! 1,372 languages for free, easy and friendly way to read the Bible! ; FAQ Post navigation psalm 33:4 Tagalog mamuno kayo nang buong galak and friendly to. Faith | Mission | Copyrights kayo sa pangangailangan ng mga matuwid: nguni't ang lakad mga... 2020-09-11 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous, gawin ninyo iyan nang buong sikap sarili sa! Sa paghatol, ni ang mga kaloob na iyan android devices ng tao Home ; ;! Calamity that is due those who practice iniquity, sa halip, pakaisipin mabuti!